Tuis ⇒ Visie en Waardes

My/Ons Visie/ Doel in die Lewe
Om so te leef dat God se karakter deur ons sigbaar word

My belangrikste waardes/beginsels
1. Om in eenvoud opreg voor God te leef
2. Om goeie familieverhoudinge te handhaaf en daaraan waarde toe te voeg
3. Om 'n persoonlike bydrae te maak wat waarde toevoeg tot die plaaslike gemeente
4. Om diens te lewer in die gemeenskap
5. Om voortdurend deur kreatiwiteit na nuwe dinge te streef en groei te bewerkstellig
6. Om 'n sinvolle erfenis na te laat
7. Om hardwerkendheid te bevorder
8. Om te sorg dat ons persoonlike administrasie in orde is

My bydrae wat ek in die samelewing wil lewer
Om deur dienslewering en leierskap die samelewing te help transformeer na 'n Christelike samelewing