Skryfwerk ⇒ Nutsware
No Titel Funksie Lees
11 Business Journal Excel-based document for recording day-to-day events at business/site Lees
12 Business Management Plan Excel workbook that will help you compile a Business Management Plan Lees
13 Correspondence Register Excel-based document that can be used to manage correspondence at the office Lees
7 Elektroniese Dossier Excel werkboek wat die bestuur van die uitvoer van 'n bestelling maklik maak Lees
14 GenericEmployment Contract Generic doument that can be used to structure an employment contract. Lees
15 Gesindatabank 'n Generiese dokument wat mens help om essensiele gesindata te registreer en te bewaar Lees
16 Gift Register Excel workbook that helps with the transparent management of gifts in the businss environment Lees
17 HandoverDocument Excel workbook that helps with the professional transfer of duties betwen two incumbents of a job Lees
18 HoŽvlak Programrisikobestuur Excel werkboek wat mens help om 'n Risikoplan op te stel Lees
19 Huisliasseer Excel werboek wat mens inligting gee om 'n liasseerstelsel vir tuisgebruik saam te stel. Lees
31 Huurooreenkoms 'n Geberiese ooreenkoms vir die opstel van 'n huurkontrak Lees
1 Info Taxo 'n Excel werkboek wat help om 'n liasseerstelsel vir 'n ingenieursbesigheid saam te stel. Lees
8 Initial Business Audit Generic document helping one to do an initial business audit on a small company Lees
9 JobDescription Excel workbook that facilitates the compilation of a work description Lees
4 KwaliteitsplanPlan 'n Excel werkboek wat jou sal help om 'n Kwaliteitsplan saam te stel Lees
20 Measurement Excel workbook that will help reporting wrt a hierarchical structure Lees
21 Office Asset Register Excel workbook that supports the management of assets of a business Lees
6 Operating Budget Excel document that helps one structure an operating budget for a small company Lees
22 OrganoGramDisplay Excel workbook that helps one to draw an organogram Lees
23 Ouditlys Excel dokument wat mens lei in die kwaliteitsoudit van 'n tipiese ingenieursmaatskappy Lees
24 Payslip Excel based document that will help you to compile a pay-slip for an employee Lees
25 Program Management Plan Template Generic document that will help you to develop an Program Management Plan Lees
3 Program Strategy Template Generic document that will help you to develop a Strategy Lees
26 Project Assets Excel workbook that can be used to manage Project assets Lees
27 QuickHay Excel Model that can be used to do a Hay-evaluation of a job. Lees
32 Report A Word-based generic report format Lees
28 Scenariosoft Excel workbook that will help with the development of strategic scenarios for a business Lees
29 Skedule Excel workbook that will help you to draw a schedule (GANTT Chart) Lees
30 Training Matrix Excel sheet that allows the recording of a team's training status Lees
10 TrainingPlan Configurable Training Plan for New Employees Lees
5 Works Instruction Excel workbook that will help you to develop a works instruction for an employee Lees