Skryfwerk ⇒ Sketse
No Titel Datum Nota's Folder Lees
1 Africa Engelse Toastmaster Toespraak oor Afrika - bevat ook die Engelse woorde en agtergrond van Nkosi Sikelele Afrika Essays/2001 Lees
2 Alma Mater 16 April 2000 Skets oor 'n besoek aan die kampus van Tukkies na baie jare. 2000 Lees
3 Anatomie van gesag 12 April 1990 Beskrywing van hoe ek ondermyning van my gesag ondervind het¸met die projeksie dat ek waarskynlik ook so teenoor God se gesag opgetree het. knkn Lees
5 Anica Engelse Toastmasters toespraak - Storytelling 1999 Lees
6 Antie 08 Oktober 1989 Skets oor Ouma Hessie Karakters Lees
7 Baton 00 Dokumentasiepakket vir Programbestuursoefening 2004 Lees
8 Baton 01 Engels: Volledige dokumentasiepakket vir 'n Programbestuur simulasie oefening wat deur Pantser gehou is by die Pantserskool. 2004 Lees
9 Baton 02 Deel 2 van die dokumentasiepakket van die Programbestuursoefening 2004 Lees
10 Bed opmaak en skottelgoed was 10 Oktober 1990 Vroue werk of manswerk? knkn Lees
11 Beheerproses 30 Mei 1996 Programbestuur as 'n beheerproses 1996 Lees
12 Bitterbos 26 Februarie 1991 Iets wat my baie gepla het (Weet nie meer wat nie) knkn Lees
13 Bitterheid 25 Augustus 1991 Vrees oor die verhoudinge in die huis knkn Lees
14 Blindevlek 20 Mei 1991 Mense wat vir hulle eie kinders skerm¸al is hulle verkeerd. Popfil Lees
15 Boom 27 Februarie 1991 Verhoudinge in die huis toe Landman hier gewoon het. knkn Lees
172 Brandfort Onthou 22 Feb 2017 Herhinneringe aan Brandfort Essays Lees
16 Brief aan Johann Wentzel Filosofiese gesprek met Johan Wentzel oor kommunikasie 2004 Lees
17 Celia se 21 ste verjaarsdag Nota's van my praatjie by Celia se 21 ste verjaarsdag. 2004 Lees
18 Child Religious education 06 Februarie 2002 Vrae oor die perseptuele ontwikkeling van kinders 2004 Lees
20 Cinderella Engelse Toastmasters toespraak oor Krygkor Aanskaffing 1998 Lees
21 Closedown 16 September 1996 Afsluitingsverslag tov Vasvat ten tye daarvan dat ek LIW verlaat het. 1996 Lees
22 Cobus vd Merwe afskeid Afskeidswoorde (Engels):Kol Cobus vd Merwe 2001 Lees
24 Cry for the people Engelse teospraak vir Toastmasters - handel oor Tjernobil 1998 Lees
27 CV (English) 02 01 November 2004 CV in Engels geskrywe 2004 Lees
28 Die eerste Oupa en Ouma Die ervaring van 'nmens se eerste kleinkind - soos waargeneem in my eie ouers/skoonouers Gesin Lees
29 Die Grenskamp Beskrywing van die ervaring van 'n militere kamp op die grens. Kampe Lees
30 Die halwe hele 28 Februarie 1978 Skets oor 'n weeklange werksbesoek aan Kaapstad en hoe oninteressant alles is omdat Ronel nie by my was nie. Gesin Lees
31 Die jeug 08 Junie 1991 Die waarde van onsjeugjare Popfil Lees
32 Die mens van ons tyd 27 April 1976 Die rasionalisme wat die basis van die moderne mens se besluitneming is. Popfil Lees
33 Die nuwe omgewing 08 Augustus 2002 Verskille binne ons multikulturele samelewing Popfil Lees
34 Die nuwe werk 26 Augustus 1991 Gedagtes nadat ek by 'n nuwe werk begin - LIW Popfil Lees
35 Die Smous Beskrywing van ou Snyman - Erwee se smous Karakters Lees
36 Die Spanjaarde 02 Junie 1991 n Ietsie oor die mense van Spanje¸na 'n besoek daaraan. Popfil Lees
37 Die storie van die koeimaan Humoristiese skets geskrywe deur Marietjie Basson 2000 Lees
38 Die Towerpantoffels 10 September 1989 Verhaaltjie oor Johannes Gesin Lees
39 Die verlore halfuur 12 Januarie 1976 Die ervaring van narkose en daarna Gesin Lees
40 Dissiplinere verhoor 20 Januarie 1999 Engels: Opsomingvan gebeure by 'n dissiplinere verhoor. 1999 Lees
41 Emosiewoestyn 26 Julie 1975 Die man se gebrek aan emosies knkn Lees
42 Ewald 18 April 1975 Beskrywing van die eksentrieke Ewald Hesse Karakters Lees
43 Gebed 10 Desember 1989 Desperaatheid in die verhoudinge by die huis knkn Lees
44 Gedagtebitterheid 12 April 1990 Desperaatheid in die verhoudinge by die huis knkn Lees
45 Gesaglas 30 Julie 1990 Moeilikheid van gesag binne gesinsverband knkn Lees
48 Goodbye Engelse Toastmasters toespraak oor die uitsit van Koala 1999 Lees
49 Goue letter dag 20 Mei 1991 Twis in die huwelik knkn Lees
50 Honde 01 Maart 1991 Metafories- watter impak ander vroue op 'n man se lewe het wanneer dinge nie heeltemalreg is in sy eie verhouding nie. knkn Lees
53 Ingenieursrolle 04 Junie 1996 Perspektiewe oor verskillende tipe beroepe/ rolle in die Ingenieursbedryf 1996 Lees
54 Johan se suster se man 17 Augustus 1990 Beskrywing van 'n psigopatiese man Karakters Lees
55 Kansellasie Skets wat verduidelik dat 'n man wat nie sy vrou se ondersteuning het nie¸niks salbereik nie. Popfil Lees
56 Kastele 30 September 1991 Sprokie van 'n ridder en sy kasteel Popfil Lees
58 Knipsels 60 1965-1966 Versameling van my opstelle uit die tyd 1998 Lees
60 Knipsels 70 1970-1979 Verskeie insidente in my lewe as kort beriggies geskrywe¸ asook klein sketsies daar tussenin. 1999 Lees
62 Knipsels 80 1980-1989 Verskeie insidente in my lewe as kort beriggies geskrywe¸ asook klein sketsies daar tussenin. 1999 Lees
64 Knipsels 90 12 Junie 1905 Verskeie insidente in my lewe as kort beriggies geskrywe¸ asook klein sketsies daar tussenin. 1999 Lees
65 Knipsels 99 1998-1999 Verskeie insidente in my lewe as kort beriggies geskrywe¸ asook klein sketsies daar tussenin. 1999 Lees
66 Knipsels 99 1998-1999 Verskeie insidente in my lewe as kort beriggies geskrywe¸ asook klein sketsies daar tussenin. 1999 Lees
67 Kussing 20 Julie 1979 Die ervaring van in die veld slaap in die winter met 'n stukkende slaapsak. Kampe Lees
68 Legacy Engelse skets uit 'n Amerikaanse bron oorgetik 1998 Lees
69 Letter01 Hierdie is 'n reeks briewe tussen twee hipotetiese karakters¸ Anthony die skrywer van die briewe en Marico 'n soort van 'n berader wat Anthony op 'n vliegtuig ontmoet het. Hulle voer 'n terapeutiese gesprek deur middel van die briewe.Dis in Engels. Marico se naam is so gekies dat dit of 'n manlike of vroulike vertroueling kon voorstel. Maricoletters Lees
70 Letter02 Maricoletters Lees
71 Letter03 Maricoletters Lees
72 Letter04 Maricoletters Lees
73 Letter05 Maricoletters Lees
74 Letter06 Maricoletters Lees
75 Letter07 Maricoletters Lees
76 Letter08 Maricoletters Lees
77 Letter09 Maricoletters Lees
78 Letter10 Maricoletters Lees
79 Letter11 Maricoletters Lees
80 Liewe kind 01 Februarie 2003 Brief aan kind wat uit die huis uit gaan. Gesin Lees
81 Lize 25 Julie 1975 Kort skets ten tye van Lize se geboorte Gesin Lees
82 Lize se troue Gastelys vir Lize se troue 1999 Lees
84 Lyttleton 25 Maart 1972 Ons troudag Gesin Lees
86 Mailbox Club vertaling 2 Vertaalde handboek vir Mailbox Club 2004 Lees
87 Manage High tech Perspektiewe (Engels)oor die probleme van die bestuur van ho? tegnologie persone. 1996 Lees
88 Martin 17 Oktober 1990 Skets oor Martin Cronje Karakters Lees
89 Merlijn zijn Molen 24 Mei 2003 Lize se verhaal en Merlijn se herkenning van die 'molen' 2003 Lees
90 Merlijn's Molen 24 Mei 2003 Lize se verhaal en Merlijn se herkenning van die 'molen' met prente by. 2003 Lees
93 Monumente Toastmasters toespraak no 10 oor Monumente 1998 Lees
94 Musikantgebed Sept/Okt 2000 Gebed geskrywe deur Cecilia Nel tydens haar musiekstudies 2000 Lees
95 My herfsblaar 24 Julie 1979 Skets geskrywe oor Ronel - terwyl ek op kamp was. Kampe Lees
96 My Liefste 30 November 1998 Skets/ Briefie oor geluk in die huisgesin Kampe Lees
97 My Poplap 14 Mei 1989 Skooltaak van een van die kinders Gesin Lees
98 n Oogblik 22 November 1989 Die oomblik as twee o? ontmoet Popfil Lees
99 Na die Troue 28 April 2001 Lang gebed geskrywe na Rika en Malan se troue 2001 Lees
100 Naaldekoker 03 Augustus 1979 Reis in militere helikopter Kampe Lees
101 National Interest - article summaries Opsomming van leeswerk vir ENSP - oor strategie 2000 Lees
102 Nigerie 27 Mei 2000 Nota's oor die besoek gebring aan Nigerie¸ saammet die ENSP kursus 2000 Lees
103 Om met die oor te sien 1 Oktober 1989 Die betowering van 'n soet stem Popfil Lees
104 Om oorsee te reis 22 Mei 1991 Beskrywe die ervaring om met die vliegtuig op reis te gaan. Popfil Lees
105 Onrus Onmagtige onwetendheid in 'n situasie knkn Lees
106 Onsigbaar Geestelike toepassing vand ie verhaal van die skildery wat slegs die edellui kwansuis sou kon sien. 2003 Lees
107 Ontmoetingsuur 23 Maart 1990 Terleurstellende terugkeer huistoe knkn Lees
108 Onversoenbaarheid Twis in die huwelik knkn Lees
109 Oom Boet 18 April 1975 Skets oor Ma Tos se oudste broer Karakters Lees
110 Openbare redevoering kurrikulum Kurrikulum vir openbare redevoering kursus soos by Ho?rskoolHartbeespoort aangebied 1999 Lees
111 Ouers vra 09 Mei 1971 Brief aan ouers van koshuis af wat handel oor ouers vra 2001 Lees
170 Oupa Gert Stories 22 Feb 2017 Versameling van Oupa Gert se stories Essays Lees
113 Painwoman Engelse Toastmasters toespraak - Handel oor Louise van Wyk 1999 Lees
114 Pappa 27 Augustus 1975 Pa Gert se operasie Karakters Lees
115 Paradigm shift 21 September 1989 Die dra van pakke en safari pakke Popfil Lees
117 Perpetua Engelse Toastmasters toespraak - handeloor die martelaares Perpetua 1999 Lees
118 Perspektiewe 16 April 2000 Beskrywe 'n insident wat plaasgevindhet ten tye van ENSP uit twee perspektiewe. 2000 Lees
119 Protocol 21 Junie 1996 Die ongeskiktheid van mense wat sommer in ander se gesprekke inbars. Geskrywe op siniese manier om 'n boodskap te gee aanITmense wat sommer hulboodskappe op jou skerm laat verskyn. 1996 Lees
122 Reiswenke Reiswenke vir mense wat oorsee gaan die eerste keer 2004 Lees
123 Roeping 10 Augustus 2003 Praatjie na Wilma se dood - ons roeping as Christene 2003 Lees
124 Roeping Die Afrikaner se roeping in Afrika¸wat ons nie nagekomhet nie. Popfil Lees
125 Se?nwense 15 Junie 2002 Gebed by David en Sibella se troue 2004 Lees
126 Selfportret 01 Augustus 2000 Kort skets oor skape - geskrywe deur Marica van Vuuren 2000 Lees
127 Selkerk 27 Junie 1996 Paar losgedagtes geskrywe oor die beginsel van selkerke - Vir Piet Beukes? 1996 Lees
129 Shark Syndrome Engelse Toastmasters toespraak oor Kernkrag 1998 Lees
130 Slagspreuke Engelse kwinkslae en slagspreuke 2004 Lees
131 Sondagmymeringe Gedagtes neergeskrywe op 'n Sondag op 'n miltere kamp. Kampe Lees
132 Soorte 20 Julie 1990 Mense wat die waarheid soek Popfil Lees
133 Spreuke Spreuke soos verkry uit dagstukkies -hoofsaaklik Oswald Chambers 2004 Lees
134 Steal away Woorde van Phil Coulter se lied. Afgetikvir Lize se troue 1999 Lees
135 Stilte Die wonder van stilte Popfil Lees
136 Storiewerkswinkel 24 September 2002 Verslag oor Bybelse Storievertel werkswinkel 2004 Lees
137 Strategie vir verlossing Nota's oor samewerking wanneer daar virverlossing gebid word. 2004 Lees
138 Structural violence 24 Junie 1996 Engelse artikel oor onbillike praktyke in die werksomgewing. 1996 Lees
139 Swakheid 15 April 1991 Frustrasie in die huis knkn Lees
140 Tand trek 30 Julie 1988 n Tand trek verhaaltjie oor Johannes Gesin Lees
141 Tannie San 24 Maart 2002 Skets oor Tannie san Blignaut Karakters Lees
142 terugblik 09 Maart 2002 Bemoedigende gedagtes as mens terugkyk na die land se politieke oorgang Popfil Lees
143 Tesis Teks van my onvoltooide Doktorsgraad - met vertrek vanaf die AEK na Krygkor. 1996 Lees
144 Tesis 2 Deel 2 van my onvoltooide tesis vir PhD. 1996 Lees
145 Tesis 3 Deel 3 van my onvoltooide tesis vir PhD. 1997 Lees
147 The Irregular Pearl Engelse Toastmasters toespraak -Handel oor Barokkuns. 1998 Lees
149 Theronnie Skets oor Theron Hugo Karakters Lees
150 Toastmasters Jaarvergadering Agenda Seremoniemeester by Toastcor Jaarvergadering. 2000 Lees
151 Toets gedop 19 Desember 1989 Twis in die huwelik knkn Lees
152 Totsiens sÍ 5 Julie 1988 Die dag toe die Venters uit Meerhof weggetrek het. Gesin Lees
153 Troue Ivan & Carina 13 Desember 1997 Toespraak by Ivan en Carina se troue 1998 Lees
154 Twighlight 24 Oktober 1977 Op patrollie op kamp het ons op 'n verlate plaashuis afgekom - Twilight. Kampe Lees
155 Tydlyn Tabel met belagrike datums in die w?reldgeskiedenis 2004 Lees
158 Vensters Toastmasters toespraak oor die wonder van die oog 1998 Lees
159 Ver perspektiewe 14 Desember 1976 Perspektiewe uit 'n grenskamp Kampe Lees
160 Veraf blik 23 Mei 1974 Gedagtes neergeskrywe gedurende 'n grenskamp Kampe Lees
161 Vergifnis 20 Mei 1991 Die wonder van vergifnis knkn Lees
162 Verlore Lewenstyd 10 Maart 1978 Die ervaring van terugkeer na 'n oorsese reis. Popfil Lees
163 Vernedering 26 November 1990 Die vernedering om iemand deur die gesig te klap knkn Lees
165 Vrouehart Kort skets oor die vrou se hart Gesin Lees
166 Woede 12 November 1977 Beskrywing van 'n woede oomblik op 'n grenskamp Kampe Lees
171 Wonde tussen my hande 22 Feb 2017 Lewensgeskiedenis van Antoon Nel Essays Lees
168 Woordfabriek Konstitusie Voorgestelde konstitusie vir Woordfabriek 2004 Lees
169 Ysberge 19 September 1991 Ysberge metafories van menswees - daar is baie onde die oppervlakte verborge wat ons kommunikasie beinvloed. Popfil Lees